Lokaal beleid
Lokaal Beleid

Vorming SDG’s en LGBTI-inclusie

Wat?

In september 2015 vond in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York de Duurzame Ontwikkelingstop plaats waar alle staatshoofden samenkwamen. Ze bespraken de nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals - SDG's) die tegen 2030 bereikt moeten worden. Het doel van de SDG’s is om armoede en ongelijkheid uit te roeien en op een duurzame manier om te gaan met onze planeet. 

Met het principe ‘leave no one behind’ werd de ‘noord-zuidgedachte’ verlaten: de doelstellingen zijn van toepassing op iedereen en iedereen moet zijn steentje bijdragen. Het is dan ook essentieel om op lokaal niveau te starten. Het leven van mensen speelt zich immers in eerste plaats af in hun straat, wijk, gemeente of stad. Een lokaal beleid heeft een enorme impact op het dagelijks leven van elke burger, dus ook op LGBT+ inwoners. 

Wij hebben alvast een concrete vertaling en selectie gemaakt voor jullie, vertrekkende vanuit de thema’s genderdiversiteit en seksuele oriëntatie. Hoe je deze concreet kan vertalen binnen jouw organisatie kom je te weten in deze workshop.

Voor wie?

Voor lokale overheden en elke organisatie die werkt of wil werken rondom de SDG’s.

Duur?

Minimum 2u en maximum 4u.

Meer info?

Wilt u graag meer informatie over ons aanbod? Contacteer ons dan via het onderstaande contactformulier.

Vorming boeken

çavaria
Lumi
ZiZo-Magazine
Gelijke Kansen Vlaanderen