Basisvorming
Basisvorming

Privilege Walk

Wat?

De menselijke soort is heel divers: er zijn verschillende geslachten, genderidentiteiten, seksuele oriëntaties… Mensen verschillen ook op vlak van culturele en sociale achtergrond, leeftijd, levensstijl, gedrag, beperkingen en mogelijkheden. Sommige groepen zijn kwetsbaarder dan anderen en dat heeft vaak te maken met het al dan niet hebben van bepaalde privileges. Daarom is het belangrijk stil te staan bij de factoren die mensen extra kwetsbaar kunnen maken.

Tijdens een deze groepsoefening focussen we op de ervaring van de deelnemers. Zij ondervinden ‘aan den lijve’ wat privileges zijn, en wat de effecten zijn van het hebben of ontbreken ervan. Dit doen we door ons in te leven in verschillende levensverhalen van personen en vooruit of achteruit te stappen naargelang je in dezelfde situatie geprivilegieerd bent of niet. Op die manier maken we visueel duidelijk dat niet iedereen evenveel kansen heeft en/of krijgt.

Voor wie?

Voor iedereen die zich wil verdiepen in privileges en in groep wil werken aan gelijke kansen.

Duur?

1,5 uur

Prijs?

  • Non-profit: 299 euro
  • Profit: 399 euro

Prijzen zijn inclusief verkennend gesprek, vervoersonkosten, brochures en digitale hand-outs. Elke vorming wordt op maat gemaakt in samenspraak met de aanvrager.

Vorming boeken

çavaria
Holebifoon
ZiZo-Magazine
Gelijke Kansen Vlaanderen