Workshop intersectionaliteit

Workshop intersectionaliteit

Wat?

Gelijke kansen en een samenhorigheidsgevoel worden niet gecreëerd door het nastreven van uniformiteit maar door het omarmen van diversiteit. Elkaars verschillen leren kennen en vieren leidt tot een sterker gemeenschapsgevoel. Een organisatie dat vertrekt vanuit een intersectionele aanpak, en dus rekening houdt met het samenspel van verschillende identiteitsaspecten zoals een beperking, een migratieachtergrond, seksuele oriëntatie, genderidentiteit, geloof en leeftijd kan het verschil maken. 

In deze workshop geven we een kritische blik op heersende normen en ontleden we de eigen identiteit in verschillende identiteitsaspecten. Dit vormt de basis om op een interactieve manier sociale ordeningsprincipes bloot te leggen.

Voor wie?

Voor elke organisatie die werk wil maken van een intersectionele aanpak en/of meer wil weten over hoe identiteit je positie in de maatschappij bepaalt.

Duur?

Minimum 3u en maximum 4u.

Prijzen?

Non-profit: 375 euro
Profit: 699 euro

Prijzen zijn inclusief verkennend gesprek, vervoersonkosten, brochures en digitale hand-outs. Elke vorming wordt op maat gemaakt in samenspraak met de aanvrager.

Workshop boeken

çavaria
Holebifoon
ZiZo-Magazine
Gelijke Kansen Vlaanderen