Ouderenzorg
Ouderenzorg

De regenboogbarometer omvat 20 vragen die inspiratie geven aan woonzorgcentra om te werken rond genderidentiteit en seksuele diversiteit.

Regenboogbarometer 

De wegwijzer hieronder biedt een overzicht van materialen en andere organisaties die je kunnen helpen om aan de slag te gaan rond genderidentiteit en seksuele diversiteit bij ouderen.

 

PUBLICATIES EN INSTRUMENTEN

Tachtig tinten. Genderidentiteit en seksuele diversiteit bespreekbaar maken in het woonzorgcentrum

‘Tachtig tinten’ is een gespreksmethodiek om genderidentiteit en seksuele diversiteit bespreekbaar te maken binnen het woonzorgcentrum. Deze methodiek bestaat uit 16 tekeningen waar alledaagse situaties op zijn afgebeeld. Ze zijn onderverdeeld in vier thema’s: gender, seksualiteit, relaties en omgeving. De doos bevat ook een handleiding met tips om met de tekeningen aan de slag te gaan en basisinformatie over genderidentiteit en seksuele diversiteit. 

De tekeningen kunnen zowel door zorgverleners als (iemand uit de omgeving van) bewoners in een woonzorgcentrum worden gebruikt in uiteenlopende contexten. Je kan hiermee aan de slag gaan tijdens een vergadering, een activiteit of vormingsmoment. Maar je kan ze bijvoorbeeld ook gebruiken om iets aan te kaarten tijdens een één-op-één-gesprek, casussen te bespreken tijdens een intervisie of een beleid rond gender en seksuele diversiteit uit te werken. 

Tachtig tinten werd uitgegeven door Politeia en kan worden aangekocht via hun website. KliQ vzw biedt ook ondersteuning op maat om met deze gespreksmethodiek aan de slag te gaan.

www.politeia.be

[email protected]

 

Tachtig tinten. De studiedagen

Op 19 januari 2017 vond de eerste ‘Tachtig tinten’ studiedag plaats over genderidentiteit en seksuele diversiteit in woonzorgcentra. Hier werd de Tachtigtintenprijs gelanceerd waarbij zes woonzorgcentra begeleiding op maat kregen van KliQ vzw om in de dagdagelijkse praktijk van het woonzorgcentrum aan de slag te gaan met het holebi- en transgenderthema. Op 19 april 2018 vond een tweede studievoormiddag plaats waarop ‘goede praktijken’ uit deze trajecten werden voorgesteld. De presentaties van beide studiedagen en de 'goede praktijken' vind je terug op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

www.tachtigtinten.be 

 

Holebi’s en transgenders in woonzorgcentra

Deze brochure werd ontwikkeld door KliQ vzw in opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid en bevat 10 concrete tips om meer inclusief te zijn voor holebi’s en transgenders. De brochure is online raadpleegbaar en kan worden besteld bij KliQ vzw.

Holebi’s en transgenders in woonzorgcentra (korte versie)

Holebi’s en transgenders in woonzorgcentra (lange versie)

[email protected]

 

Intimiteit en seksualiteit in de zorg voor ouderen

Zorgnet-Icuro bracht een ethisch advies uit met een stand van zaken, een antropologisch kader en ethisch aanbevelingen voor de zorgpraktijk m.b.t. intimiteit en seksualiteit in de ouderenzorg. Hier werd een apart luikje in opgenomen rond seksuele geaardheid.

Ethisch advies rond intimiteit en seksualiteit in de ouderenzorg

 

De Roze Loper

De Roze Loper is een kwaliteitssysteem uit Nederland voor woonzorg-, thuiszorg- en welzijnsinstellingen die aandacht besteden aan seksuele diversiteit bij cliënten en professionals. Dit is een initiatief van Roze 50+, een samenwerkingsverband tussen de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) en COC Nederland. Hun aanpak bestaat uit een tolerantiescan en follow-up scans, een plan van aanpak van de zorgorganisatie en een toolkit met verschillende instrumenten waaronder trainingen, ondersteuning en advies door de Roze 50+ ambassadeurs. Daarnaast ontwikkelden ze ook een uitgebreid handboek om hier zelf mee aan de slag te gaan.

www.rozezorg.nl

De Roze Loper handboek

 

Brochures

 

Cartoons

KliQ vzw ontwikkelde een aantal cartoons die je kan ophangen in jouw voorziening om zo meer aandacht te besteden aan genderidentiteit en seksuele diversiteit.

 

Onderzoek

Mahieu, L., Cavolo, A & Gastmans, V. (2018). How do community-dwelling LGBT people perceive sexuality in residential aged care? A systematic literature review. Aging & Mental Health.

Gits, J. (2015). Van schaamte naar trots. Een gezinswetenschappelijke benadering van noden van oudere holebi’s in woonzorgcentra. Bachelorproef Sociaal-Agogisch Werk, Odisee.

Leyerzapf, H., Visse, M., De Beer, A. & Abma, T. (2013). Op weg naar betere roze ouderenzorg. Via gelijkwaardige ontmoeting en erkenning van ‘verschil’ naar ruimte voor seksuele diversiteit. Een onderzoek naar participatie-ervaringen van homoseksuele ouderen (m/v) in de intramurale ouderenzorg. Afdeling Metamedica, VU Medisch Centrum/ EMGO+.

Godemont, J. & Dewaele, A. (2004). Geen roos zonder doornen: Oudere holebi’s, hun sociale omgeving en specifieke behoeften. Een verkennend onderzoek naar de visie van oudere holebi’s in Vlaanderen. Steunpunt Gelijkekansenbeleid, Universiteit Antwerpen en Limburgs Universitair Centrum.

 

MAGAZINES, FILMS EN BOEKEN

Tachtig tinten. Het magazine over holebi en transgender ouderen

Dit magazine bevat vijf interviews en achtergrondinformatie rond genderidentiteit en seksuele diversiteit. Het magazine is online raadpleegbaar en kan worden besteld bij KliQ vzw. De interviews zullen ook verschijnen op de website van ZiZo, Vlaanderens grootste magazine voor holebi’s en transgenders.

Tachtig tinten. Het magazine over holebi en transgender ouderen

www.zizo-online.be

[email protected]

 

 

Dus ik zweeg

‘Dus ik zweeg’ is een film die werd gemaakt door KliQ vzw in opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid naar aanleiding van de eerste studiedag rond genderidentiteit en seksuele diversiteit in woonzorgcentra (01/2017). De film duurt 47 minuten en laat elf holebi en transgender ouderen vertellen over verschillende thema’s zoals relaties, familie, coming-out, tijdsgeest, taboes en ervaringen in de zorg. De film kan worden vertoond onder begeleiding van KliQ vzw.

[email protected]

 

Gen silent. From out and proud to back in the closet

‘Gen silent’ is een documentaire uit 2010 die het leven volgt van zes holebi en transgender ouderen in de VS. Ze moeten kiezen of ze hun seksuele identiteit al dan niet verborgen zullen houden om te overleven in de zorg. De titel verwijst naar de generatie van oudere holebi’s en transgenders die in de kast blijven of terug in de kast gaan uit bezorgdheid voor hun eigen veiligheid of kwaliteit van leven. Op de bijhorende website vind je extra materiaal om met de film aan de slag te gaan.

www.gensilent.com

 

Boeken

 • Paul Borghs. Holebipioniers. Een geschiedenis van de holebi- en transgenderbeweging in Vlaanderen. 2015, uitgeverij EPO.
 • Eveline Van De Putte. Stormachtig stil, levensverhalen van roze ouderen. 2013, Uitgeverij Xanten.
 • Eveline Van De Putte. Nieuwe namen. Verhalen van transgender ouderen. 2018, uitgeverij De Brouwerij.
 • Ann David en Mips Meyntjens. Oud = out. Ervaringen van lesbische en biseksuele vrouwen. 2009, Uitgeverij ’t Verschil.

 

ORGANISATIES

Janus (Het Roze Huis)

Janus is de ouderenwerking van Het Roze Huis in Antwerpen. Zij hebben een divers aanbod van activiteiten:

 • Fototentoonstelling ‘Liefde is… altijd goed’
 • Vorming ‘Wat als je (klein-)kind holebi of transgender is?’
 • Getuigenis door oudere holebi of transgender
 • Bespreking van holebi- of transgender film
 • Geleid bezoek aan Het Roze Huis
 • Holebi-bingo
 • ….

[email protected]

www.hetrozehuis.be/senioren

Om zorgorganisaties te ondersteunen in het afstemmen van hun beleid en activiteiten op de behoeften van holebi en transgender ouderen, heeft de werkgroep Janus een nieuw initiatief gelanceerd: ‘Regenboogambassadeurs’. Dit zijn veldwerkers die regelmatig voorzieningen in hun gemeente zullen bezoeken om hen te informeren over holebi en transgender ouderen en het aanbod van Janus.  

[email protected]

www.regenboogambassadeurs.be

 

çavaria

Çavaria inspireert, stimuleert en ondersteunt verenigingen en individuen die opkomen voor een brede kijk op seksuele oriëntatie, genderexpressie en genderidentiteit. Ze streeft het welzijn na en komt op voor de rechten van homo’s, lesbiennes, bi’s en transgenders in alle aspecten van het dagelijkse leven. Op hun website vind je uitgebreide infotheek met een handig overzicht van allerlei materialen en publicaties. Je kan hier filteren op het thema ‘ouderen’.

Daarnaast zijn er ook de zogeheten ‘roze huizen’, provinciale of regionale koepelorganisaties die als ontmoetingsplaats functioneren voor holebi- en transgenderverenigingen en individuen. Er zijn ook een aantal verenigingen specifiek voor holebi en transgender ouderen. Je kan hun contactinformatie terugvinden op de website.

Kammerstraat 22, 9000 Gent

09 223 69 29

[email protected]

www.cavaria.be

 

Lumi

Lumi is een onthaal- en infolijn waar je terecht kan met al je vragen over gender en seksuele voorkeur. Je kan er informatie vragen of je verhaal doen. De vrijwilligers luisteren anoniem, gratis en zonder vooroordelen. Lumi is ook een Meldpunt voor Discriminatie.

0800 99 533 (gratis)

[email protected]

www.lumi.be

 

Transgender Infopunt

Het Transgender Infopunt (TIP) geeft informatie en advies over het transgenderthema. Ook voor wie geen medisch traject volgt of voor wie zelf geen transgender is.

0800 96 316 (gratis)

[email protected]

www.transgenderinfo.be

 

Kartonnen dozen

Ben je op zoek naar meer boeken, dvd’s, tijdschriften, lezingen, workshops, flyers of brochures rond genderidentiteit en seksuele diversiteit? Ga dan eens langs bij Boekhandel Kartonnen Dozen of neem een kijkje op hun website.

Draakstraat 34, 2018 Antwerpen

[email protected]

www.kartonnendozenlgbt.be

 

Tour d’Amour

Eveline Van De Putte is schrijfster van ‘Stormachtig stil, levensverhalen van roze ouderen’ en ‘Nieuwe namen, verhalen van transgender ouderen’. Met haar ‘Tour d’Amour’ gaat ze langs in voorzieningen en wil ze de kloof van taboes en onwetendheid overbruggen door de dialoog aan te gaan over seksuele diversiteit. Dit zowel met (vrijwillige) medewerkers uit de zorg en hun bewoners, maar ook met studenten, migranten-, en welzijnsorganisaties.

[email protected]

www.evelinevandeputte.com

çavaria
Lumi
ZiZo-Magazine
Gelijke Kansen Vlaanderen