Welzijn
Welzijn

WELZIJN

Seksuele oriëntatie en genderdiversiteit in het welzijnswerk.

Holebi’s en transgenders vormen een risicogroep op het vlak van welzijn. Recent onderzoek van het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie en de Universiteit Gent toont aan dat respectievelijk 22% en 38,7% een suïcidepoging ondernam. Deze cijfers zijn in lijn met internationaal onderzoek en hallucinant.

Holebi’s en transgenders ervaren verschillende drempels in de toegang tot eerstelijnshulp. Specifieke preventiestrategieën voor deze doelgroep dringen zich op. Daarom is het noodzakelijk inzicht te krijgen in gender- en heteronormatief denken, kennis te hebben over de levensloop van holebi’s en transgenders, en de grote diversiteit binnen die groep. De vormingen van KliQ spelen op deze noden in.

Met oog voor deze diversiteit bekijken we de specifieke kwetsbaarheden van holebi’s en transgenders en stemmen we het hulpverleningsproces verder af op de cliënt. Samen streven naar een inclusieve dagelijkse werking, is een eerste stap om aan de specifieke noden van holebi’s en transgenders te voldoen.

çavaria
Lumi
ZiZo-Magazine
Gelijke Kansen Vlaanderen