Welzijn
Welzijn

Vorming Suïcidepreventie

Wat?

Een specifieke vorming over suïcidepreventie bij holebi’s en transgenders. De vorming bestaat uit twee delen:

Deel 1| We geven een algemene introductie over de doelgroep holebi’s en transgenders en de thema’s seksuele oriëntatie en genderdiversiteit. Door middel van informatieoverdracht en interactieve oefeningen brengen we de deelnemers de basistheorie en terminologie bij. Daarnaast besteden we extra aandacht aan het welzijnsaspect en de levensloop van holebi’s en transgenders. Aan de hand van onder andere de ‘norm criticism‘-benadering maken we de deelnemers bewust van genderbinair en heteronormatief denken.

Deel 2| We gaan in op de specifieke risicofactoren en beschermende factoren bij holebi’s en transgenders met betrekking tot suïcidegedachten en -pogingen. Met concrete tips and tricks bekijken we hoe de deelnemers hier concreet mee aan de slag kunnen.

Voor wie?

Voor alle organisaties die preventief willen werken en inzicht willen krijgen in de specifieke noden van de doelgroep.

Duur?

Minimum 2 uur en maximum 4 uur

Meer info?

Wilt u graag meer informatie over ons aanbod? Contacteer ons dan via het onderstaande contactformulier.

Vorming boeken

çavaria
Lumi
ZiZo-Magazine
Gelijke Kansen Vlaanderen