Werkvloer
Werkvloer

De businesscase

Er is toch geen probleem?
Wat heeft mijn bedrijf erbij te winnen?
Wat is het voordeel voor mijn werknemers?

Bedrijven en organisaties nemen een voorsprong als ze inzetten op een inclusieve bedrijfscultuur. Sommige bedrijven doen dit al, of denken dat hun organisatie al inclusief is. Vaak is er bij hen echter ook nog ruimte voor vooruitgang.

KliQ voert een audit uit die meet hoe inclusief jouw bedrijf is en meteen duidelijk maakt waar aan gewerkt kan worden. De tools die KliQ toepast zijn positief voor diversiteit in het algemeen, maar we leggen een specifieke focus op genderdiversiteit en seksuele diversiteit. Door in te werken op de bestaande mechanismen rond gender creëren we niet alleen een open en betere werkomgeving voor holebi’s en transgenders, maar voor alle werknemers.

 

Toegang tot de beste talenten

Uit Vlaams onderzoek van de UGent blijkt dat seksuele oriëntatie voor bijna 30% van de respondenten hun jobkeuze beïnvloedt. Voor 28% beïnvloedt het ook de bedrijfskeuze en voor bijna 34% de beroepssector.

Niet enkel holebi’s en transgenders maar ook allies (medestanders van holebi’s en transgenders) zijn gevoelig voor het beleid van een toekomstige werkgever. In een grootschalig internationaal onderzoek van The Center for Talent Innovation gaf 72% van de respondenten die zich identificeren als ‘LGBT ally’ aan meer waarschijnlijk een job aan te nemen bij een bedrijf dat gelijke kansen ondersteunt voor hun werknemers die holebi of transgender zijn.

Wanneer je als bedrijf duidelijk inzet op een inclusieve cultuur en diverse groepen zich welkom doet voelen, zal je er veel beter in slagen talenten aan te trekken.

 

Gelukkige werknemers

Niet iedere holebi of transgender doet een coming-out op het werk. Onderzoek wijst uit dat dit vaak nog niet gebeurt in de introductiefase of wanneer de werknemer in een hogere functie zit. Sommigen doen een gedeeltelijke coming-out. Uit onderzoek van het Europese Fundamental Rights Agency blijkt dat slechts 16% van de transgenders volledig open is over hun genderidentiteit op de werkvloer.

Nochtans, wie open is over de seksuele geaardheid of genderidentiteit voelt zich minder angstig, heeft een beter zelfbeeld en is vaker tevreden over het werk en het leven in het algemeen. Bovendien geeft een meerderheid van de holebi’s en transgenders aan dat hun situatie verbeterd is na hun coming-out en dat de reacties van collega’s overwegend positief zijn.

Een inclusieve cultuur zorgt ervoor dat je werknemers weten dat ze in een organisatie werken waar ze open kunnen zijn over hun seksuele geaardheid of genderidentiteit als ze dit willen. Deze positieve ervaring en andere maatregelen maken zorgen voor gelukkige werknemers. 

Zo toont het onderzoek ‘The Business Impact of LGBT-Supportive Workplace Policies’ in een review van 36 onderzoekstudies een sterke correlatie aan tussen een werkvloer met een open klimaat voor holebi’s en transgenders, en betere (mentale) gezondheid, meer jobtevredenheid en sterkere betrokkenheid.

Een positieve uitkomst voor het bedrijf

Vaak assimileren werknemers zich aan stereotiepe genderverwachtingen. Dit leidt tot een artificiële homogeniteit van het personeel. Door bepaalde gendermechanismen te doorbreken creëer je ruimte voor je werknemers om hun talenten en competenties te ontwikkelen in plaats van ze te onderdrukken. Dit verhoogt de innovativiteit en competitiviteit van het bedrijf.

Open For Business – het initiatief van verschillende multinationals rond ‘LGBT inclusion’ – toont dat er een sterke correlatie bestaat tussen inzetten op de inclusie van holebi’s en transgenders en de verbeterde prestaties van economieën, bedrijven en individuele werknemers. Deze correlatie is er voor allerlei indicatoren zoals bv. innovativiteit, gezondheid, motivatie, samenwerking en merkimago.

Ook onderzoek van McKinsey toont aan dat bedrijven die het meest inzetten op genderdiversiteit en etnisch-culturele diversiteit financieel resultaten halen die boven het gemiddelde voor hun sector liggen. Hun conclusie is:

“diversity is probably a competitive differentiator that shifts market share toward more diverse companies over time.”

Een goed imago

Heb je aandacht voor diversiteit in jouw bedrijf en ben je expliciet holebi- en transgendervriendelijk, dan heeft dat een positieve invloed op je bedrijfsimago. Zowel klanten als potentiële werknemers appreciëren een bedrijf dat inzet op het welbevinden van alle werknemers. Werken aan een inclusieve organisatie en hierover communiceren, kan dan ook bijdragen aan het uitbouwen van een trouwe klantenbasis.

‘Ik solliciteer enkel voor een vacature als de werkgever holebi’s vermeldt in het diversiteitbeleid of arbeidsreglement van het bedrijf. Want anders weet je gewoon niet wat de reacties zullen zijn. Dat betekent natuurlijk dat sommige werkgevers nooit mijn capaciteiten leren kennen.’ Naomi, 53 jaar
‘De samenleving is heel divers, net zoals de potentiële klanten die we willen bereiken. Het zijn niet alleen de blanke mannen in kostuum.’ Bedrijfsleider, 39 jaar
çavaria
Holebifoon
ZiZo-Magazine
Gelijke Kansen Vlaanderen