Werkvloer
Werkvloer

ESF-projecten

De inclusieve organisatiecultuur: ruimte voor elk talent

De centrale uitdaging van dit project bestaat er in een toolbox te creëren die bijdraagt aan een inclusieve organisatiecultuur, zowel binnen organisaties als bij individuen, met als opzet elk talent te benutten op de arbeidsmarkt. De talentbenadering staat of valt namelijk met een inclusieve (organisatie)cultuur. De toolbox heeft dan ook als objectief dienstverleners te versterken in hun begeleiding van bedrijven en holebi’s en transgenders op de Vlaamse arbeidsmarkt. Vandaar dat de toolbox voorzien wordt van een draaiboek dat dienstverleners in staat stelt de toolbox aan te bieden na afloop van het ESF-project. In het project willen we focussen op transgenderpersonen, holebi’s en vrouwen.

De toolbox zet in op verschillende niveaus. Enerzijds op het organisatie- en teamniveau waarbij we een inclusiviteitsaudit ontwikkelen en op basis van de resultaten aangepaste interventies voorzien. Anderzijds richten we ons op het individueel niveau met een onderzoeksluik naar zichtbaarheidsmanagement en de ontwikkeling van sensibiliseringsopleidingen die inwerken op mogelijke drempels die medewerkers voor zichzelf creëren.

Een project in samenwerking met Vlerick Business School en VOKA.

Een inclusieve toeleiding en integratiefase op de werkvloer voor holebi’s en transgenders

Dit project beoogt de verbetering van de situatie van holebi’s, transgenders en bij uitbreiding gendervariante personen op de arbeidsmarkt. We focussen op het toeleidingstraject en de eerste integratiefase op de werkvloer. Om de doelstelling te verwezenlijken, beoogt het project een verhoging van de expertise en sensitiviteit van de reguliere spelers op de arbeidsmarkt die verantwoordelijk zijn voor de toeleiding tot en het welzijn op de werkvloer. Dit willen we bekomen door transnationale kennisdeling over de situatie van holebi’s en transgenders op de arbeidsmarkt en methodieken die in dit kader in elke regio ontwikkeld werden ter verbetering van de situatie. Tot slot ontwikkelen we een methodiek op basis van de opgebouwde expertise en implementeren we die op de Vlaamse arbeidsmarkt.

Onze Vlaamse partners zijn: çavaria, Accenture, IDEWE, VDAB, ACV en VOKA.

Onze internationale partners zijn: Workplace Pride (Nederland), Bilitis (Bulgarije), Prout At Work (Duitsland), Prague Pride (Tsjechië), RFSL (Zweden).

Deze projecten vinden plaats met de steun van het Europees Sociaal Fonds en de medewerking van de Vlaamse Overheid.
 

ESF

‘Ik solliciteer enkel voor een vacature als de werkgever holebi’s vermeldt in het diversiteitbeleid of arbeidsreglement van het bedrijf. Want anders weet je gewoon niet wat de reacties zullen zijn. Dat betekent natuurlijk dat sommige werkgevers nooit mijn capaciteiten leren kennen.’ Naomi, 53 jaar
‘De samenleving is heel divers, net zoals de potentiële klanten die we willen bereiken. Het zijn niet alleen de blanke mannen in kostuum.’ Bedrijfsleider, 39 jaar
çavaria
Holebifoon
ZiZo-Magazine
Gelijke Kansen Vlaanderen