Word KLIQ ambassadeur

groep mensen in cirkel met handen samen

Word KLIQ ambassadeur

Om onze eigen beweging te versterken, werken we samen met geëngageerde community-leden met een brandend enthousiasme om hun diverse kennis en ervaringen te delen met anderen. Dit zijn onze KLIQ Ambassadeurs. 

Elke KLIQ Ambassadeur engageert zich om de LGBTI-beweging te versterken door educatief werk te doen rondom een eigen gekozen thema aan de hand van hun eigen expertise. Dit educatief werk kan bestaan uit het geven van vormingen of getuigenissen en kan verschillende output-vormen hebben Dat kan gaan over bijvoorbeeld een video, een e-learning, een workshop, een spelvorm, een infographic, etc.

Heb jij goesting om jouw kennis en/of ervaringen in te zetten om onze beweging te versterken? Ook jij kan KLIQ ambassadeur worden! 

Je ontdekt op deze pagina alles over hoe jij je bij ons kan aansluiten. 

Wat fijn dat je geïnteresseerd bent om het KLIQ-team te vervolledigen! Als vorming- en trainingscentrum van çavaria, begeleiden wij al enkele jaren werkgevers, onderwijs-instellingen en non-profit organisaties om inclusiever te werken op vlak van gender- en seksuele diversiteit. Via onze reguliere werking geven we leerkrachten handvaten om SOGIESC bespreekbaar te maken in de klas, ondersteunen we werknemers om een regenboog-netwerk op te starten, helpen we organisaties met genderinclusief communiceren en nog veel meer. Maar vanaf nu kunnen we onze talenten dus ook inzetten ter versterking van onze eigen aangesloten verenigingen. 

Uit een bevraging bij de beweging is gebleken dat er omtrent verschillende, belangrijke SOGIESC thema’s soms nog extra informatie nodig is. Het is dan ook KLIQ’s missie om door middel van vormingen en andere educatieve tools deze kennis op een toegankelijke manier te verspreiden en zo onwetendheid tegen te gaan.

We geloven er immers sterk in dat een geïnformeerde beweging ook een meer inclusieve, solidaire en sterke beweging is.   

En dit is dus waar jij bij komt kijken. Onze eigen community versterken is natuurlijk geen eenrichtingsstraat. We hebben ook community-leden nodig die geëngageerd zijn binnen de beweging en die met een brandend enthousiasme hun diverse kennis en ervaringen willen delen met andere LGBTI-personen, verenigingen en initiatieven doorheen Vlaanderen en Brussel. Vanuit KLIQ willen we dit dan ook ondersteunen met ons Ambassadeurschap.  

Wat doet een KLIQ Ambassadeur? 

Een KLIQ Ambassadeur engageert zich om de LGBTI-beweging te versterken door educatief werk te doen rondom een eigen gekozen, relevant thema aan de hand van eigen expertise. Dit educatief werk kan bestaan uit het geven van vormingen of getuigenissen en kan verschillende output-vormen hebben (bv. een video, een e-learning, een workshop, een spelvorm, een infographic, etc.). 

Wie kan KLIQ Ambassadeur worden?  

Iedereen met een stevige inhoudelijke kennis over één of meerdere thema’s onder de SOGIESC-waaier en/of ervaringsdeskundigen, die goesting hebben om hun ervaring in te zetten voor educatieve doeleinden die de beweging versterken. 

 

 

Wat krijgt een Ambassadeur terug van KLIQ? 

 • Inhoudelijke ondersteuning en tools om jouw ideeën te realiseren 

 • Verschillende kansen om je bij te scholen omtrent gender- en seksuele diversiteit, communicatievaardigheden, presentatie-skills, …  

 • Intensieve coaching en begeleiding door de enthousiaste KLIQ Trainers vanuit een principe van wederkerigheid en met oog op maatschappelijke verandering 

 • De vrijblijvende kans om je netwerk te vergroten met andere Ambassadeurs op KLIQ teambuildingsmomenten 

 • Je maakt een essentieel deel uit van çavaria en hun werking, wordt op de hoogte gehouden van organisatorische ontwikkelingen en wordt uitgenodigd op de AV.  

 • De kans om uitgelicht te worden op onze website en sociale media 

 • Een correcte, forfaitaire vrijwilligersvergoeding die in verhouding staat met je verrichte werk. Het richtbedrag is 35 euro per dag. 

Rond welke thema’s kan een Ambassadeur werken? 

Vanuit een bevraging van de beweging kwam reeds naar voren dat er over sommige thema’s nog veel onduidelijkheid heerst. Daarom besloot KLIQ om rond deze thema’s alvast aan de slag te gaan a.d.h.v. input van experten en belangenverenigingen: 

 • Genderdiversiteit: trans & non-binariteit 

 • Bi+  

 • Intersekse 

 • Intersectionaliteit / Kruispuntdenken 

Vervolgens bleek uit deze bevraging ook dat de LGBTI-verenigingen extra ondersteuning zouden willen omtrent onderstaande thema’s. Ook rond deze onderwerpen werden daarom trainingen uitgewerkt: 

 • Genderinclusieve communicatie 

 • Welzijn (bv. veerkracht, infighting, grenzen stellen) 

 • Media-vaardigheden 

 • Omgaan met weerstand vanuit een opkomende anti-LGBTI mobilisering 

Dit is echter geen exhaustieve lijst. Ken jij bijzonder veel over een ander thema dat volgens jou ook relevant is voor onze achterban? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren. Dan bekijken we samen hoe we met jouw expertise aan de slag kunnen gaan. 

Hoe word ik Ambassadeur? 

Vul op deze pagina het intake-formulier in. Zodra je kandidatuur verwerkt is, word je uitgenodigd op een eerste kennismakingsgesprek. Hier bekijken we waar jouw interesses liggen, wat jouw verwachtingen zijn en hoe we jouw engagement eventueel verder vorm kunnen geven. 

Na het kennismakingsgesprek, biedt KLIQ begeleiding op twee vlakken. 

 1. Allereerst krijg je inhoudelijke ondersteuning. Hierbij definiëren we de volgende stappen van je engagement en onderzoeken we waar je nog extra hulp bij kan gebruiken. Dit kan bestaan uit bijscholing, logistieke ondersteuning, een helpende hand bij de praktische uitvoering, enzovoort.  

 1. Indien je een structureel engagement aangaat als vormingsgever voorziet KLIQ ook persoonlijke coaching. Alvorens je alleen op pad gaat, doorloop je je eerste vormingen samen met een KLIQ Trainer, die je zal bijstaan en bijsturen waar nodig. Hierna volgt een driemaandelijks coaching-gesprekje, zodat je kan blijven groeien als vormingsgever en we de kwaliteit van ons aanbod hoog kunnen houden. 

 

Ik heb nog wat vragen. Bij wie kan ik terecht? 

Je kan KLIQ bereiken via het algemene mailadres: [email protected] 

Of je kan de KLIQ Trainers persoonlijk aanspreken via mail of telefoon: 

Contactgegevens Carla Havermans en Gijs van Dyck