Çavaria

çavaria

Çavaria is de belangenverdediger van LGBTI-personen en de Vlaamse koepelorganisatie van LGBTI-verenigingen.

Çavaria zet zich in voor het welzijn, gelijke rechten en gelijke kansen van holebi’s, transgender en intersekse personen*. Çavaria bouwt verder aan een solidaire en inclusieve samenleving met een brede kijk op seksuele oriëntatie, genderexpressie, genderidentiteit en seksekenmerken. Çavaria is een beweging, een belangenorganisatie en een expertisecentrum. 

(*) Er bestaan veel verschillende termen om je seksuele en genderidentiteit een naam te geven. Sommige mensen kiezen bewust voor geen label. Anderen kiezen voor een heel specifiek label. Belangrijk is dat je hier zelf over kan beslissen. Meer uitleg over termen vind je in onze woordenlijst. 

Çavaria zet zich in voor de rechten en het welzijn van homo's, lesbiennes, bi's en transgender en intersekse personen in alle aspecten van het dagelijkse leven. Daarvoor lobbyt çavaria bij overheden, worden projecten uitgewerkt en ondersteunt çavaria verenigingen die zich inzetten voor een brede kijk op seksuele oriëntatie, genderidentiteit en genderexpressie. We trainen toekomstige leerkrachten, ontwikkelen educatief materiaal voor kleuter-, lager en middelbaar onderwijs en geven brochures uit om mensen te informeren. 

KLIQ is het vormings- en trainingscentrum van çavaria. Je kan er terecht voor vorming en trajectbegeleiding rond gender- en seksuele diversiteit.