Sluit je aan bij een groep!

KLIQ ondersteunt verschillende groepen, die werken rond specifieke thema's vanuit hun eigen ervaringen.

Werk je graag met anderen samen? Wil je aansluiten bij een groep activisten die al een bestaande werking heeft?

Bekijk hier of je een groep vindt die aansluit bij jouw interesses.

Voor wie is het bedoeld?

Het doel van onze themagroepen is maatschappelijke verandering via sensibilisering. Hun vrijwilligers zijn stuk voor stuk kritische denkers, die hun eigen ervaringen en kennis verspreiden om de wereld een betere plek te maken voor LGBTI+ personen.

Heb jij zin om activistisch vrijwilligerswerk te doen? Dan is een themagroep iets voor jou.

Zoek je eerder een plaats om gelijkgestemden te ontmoeten en een goed gesprek te voeren? Daar zijn de verenigingen van çavaria voor. Neem een kijkje via deze link om een vereniging te vinden die bij jou past en in jouw buurt is.

Welke groepen zijn er?

Elke groep is verschillend. De ene werkt volledig autonoom, terwijl de andere meer getrokken worden door het team van KLIQ. Sommige groepen komen vaak samen, terwijl dit bij andere groepen minder het geval is. 

Zoek hieronder naar de groep die bij je past:

Groep
Welzijn

 

Werkgroep ça va

In tegenstelling tot gelijke rechten, blijkt het mentaal welbevinden bij LGBTI+ niet te stijgen. Onderzoek toont aan dat LGBTI+ personen een sterk verhoogd risico hebben op een lager mentaal welbevinden en een hoger risico op suïcide. Het welzijn versterken blijft één, zo niet de grootste uitdaging vandaag rond LGBTI+-personen in Vlaanderen. Daarom zet KLIQ zich in voor het welzijn, gelijke rechten en  kansen van LGBTI+ personen. Een positieve verbinding met elkaar én met zichzelf is één van de belangrijkste voorwaarden om het welzijn van mensen te verbeteren.

Met de werkgroep ça va willen we graag hieraan bijdragen door het welzijn en de verbinding met zichzelf en elkaar te versterken. Verenigingen kunnen een gratis vorming of begeleiding aanvragen bij de trainers om hiermee in hun groep aan de slag te gaan. 

De werkgroep is ontstaan vanuit een introspectie traject met sleutelfiguren uit de beweging. Onderwerp van het traject was de invloed van individuele ervaringen op het organisatieniveau. Het werd een traject naar oprechte verbinding, met onszelf en van daaruit ook met anderen. Een aantal sleutelfiguren werden opgeleid om met de opgedane inzichten aan de slag te gaan met de beweging. De trainers zijn vrijwilligers die zich willen inzetten voor welzijn en verbinding. Zij geven vanuit hun ervaringen en interesses een aanbod waar verenigingen en huizen voor kunnen intekenen. Zij komen 3-maandelijks bijeen voor intervisie en het behandelen van vragen.

çava

Wat doen ze?

Workshops:

Wandelgesprekken:


Ben je het beu om steeds naar je scherm te staren? Heb je nood aan een goed gesprek? Je kan een wandelgesprek aanvragen via [email protected].

Met wandelgesprekken activeren we ons lichaam. Je ziet jouw zorgen door een andere bril. Verbondenheid met de natuur en omgeving kan energie geven die je nu misschien mist.  Je kan individueel een wandelgesprek aanvragen of je kan samen met een vriend(in) deelnemen, je krijgt dan advies mee over hoe je een echt, verdiepend gesprek kan aangaan. 

Leer de vrijwilligers kennen

 

Werkgroep Armoede

Deze werkgroep wil de structurele uitsluitingsmechanismen die gepaard gaan met armoede en sociale uitsluiting in de LGBTI+ beweging doorbreken. 

De werkgroep bestaat uit mensen met en zonder armoede-ervaring. Wij hebben bewust voor deze samenstelling gekozen, omdat de verbinding tussen deze groepen een belangrijk element is in armoedebestrijding. 

Wat doen ze?

Workshops:

Draaiboek Armoede voor verenigingen

Dit draaiboek is bedoeld voor LGBTI+ verenigingen die inclusiever willen zijn voor mensen die leven in (kans)armoede. Het draaiboek biedt geen pasklare tips aan die altijd en overal werken. Die bestaan immers niet, en daarvoor is de thematiek veel te complex. Wel bieden we een concreet stappenplan aan om te werken rond deze thematiek.

De bedoeling is om armoede binnen de onze gemeenschap zichtbaar en bespreekbaar te maken en de drempels die maatschappelijk kwetsbare LGBTI+ mensen ervaren bij het al dan niet participeren aan het verenigingsleven te identificeren en samen aan te pakken.

Draaiboek Armoede
Draaiboek Armoede

Download het draaiboek voor verenigingen hier:

pdf Draaiboek Armoede (3.06 MB)

Leer de vrijwilligers kennen:

 

Binnenkort:

In het najaar gaat KLIQ van start, samen met een projectgroep, om een omstaanderstraining te ontwikkelen die aangepast is aan het LGBTI+ verenigingsleven.

LGBTI+ personen behoren tot een risicogroep van zowel (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, als discriminatie. Zowel binnen onze eigen community en in onze safe spaces, als hierbuiten krijgen we hier soms mee te maken.

Met deze training willen we onze community helpen om deze situaties te herkennen en om in te grijpen op een manier die veilig is en die rekening houdt met je persoonlijke drempels. Daarnaast willen we ook LGBTI+ verenigingen warm maken om preventief te werken rond deze thema's. 

Heb je interesse om hieraan mee te werken? Of wil je deel uit maken van één van de vele input- of brainstormsessies? Geef ons dan zeker een seintje.

De Rainbow Ambassadors zijn een groep geëngageerde vrijwilligers die zich inzetten om een LGBTQI+ beleid in de professionele seniorenzorg en mantelzorg te bevorderen. Ze organiseren infosessies en vormingen voor zorgprofessionals en studenten zorg- en verpleegkunde.

Waarom?

In de ouderenzorg en in de welzijnssector is er nog amper aandacht voor LGBTQI+ senioren.

De RainbowAmbassadors pleiten voor een adequaat aanbod en een zorgpakket op maat,  zorgvuldig afgestemd op diverse achtergronden, culturen, religies, gewoonten, gebruiken, identiteiten en voorkeuren.

Via aangepaste opleidingen kunnen professionals leren openstaan voor de specifieke behoeften van LGBTQI+ senioren. Ook op oudere leeftijd is het gewoon om lesbisch, homo, biseksueel of transgender te zijn. Ouderen moeten op latere leeftijd toch niet opnieuw de kast in? De RainbowAmbassadors kunnen voor een aangepaste vorming zorgen.

RainbowAmbassadors

Wat doen ze?

Workshops:

De vrijwilligers zelf aan het woord:

 

Scholenwerkingen

Op verschillende plaatsen in Vlaanderen verenigen jonge(re) mensen zich om voor klassen te komen staan. Vanuit hun eigen ervaringen als LGBTI+ persoon gaan ze het gesprek aan met leerlingen op school over gender- en seksuele diversiteit. Op die manier doorbreken ze de taboes en willen ze bijdragen aan een inclusievere schoolomgeving voor LGBTI+ jongeren. Door bewustzijn en begrip te verhogen hopen ze ook jongeren te empoweren om zichzelf te kunnen zijn.

Op dit moment zijn er nog verschillende scholenwerkingen actief in Vlaanderen. 

Enof

&Of

&Of biedt interactieve en uitdagende workshops aan over het thema holebi’s. De workshops worden gegeven door en voor jongeren. Op die manier sluiten de workshops mooi aan bij de leef- en belevingswereld van de schoolgaande jeugd.

Alle scholen in de regio Vlaams-Brabant zijn welkom bij ons, ongeacht het onderwijsnet, de onderwijsvorm of het schooljaar.

Je kan ons contacteren op het e-mailadres [email protected] en we helpen je graag verder.

Mixed

Mixed

Spreken over het holebi- en transgenderthema in de klas is niet altijd even gemakkelijk. Daarom bieden wij scholen de mogelijkheid om onze vrijwilligers uit te nodigen in de klas om in gesprek te gaan met de leerlingen.

In een workshop van een uur bespreken we uitgebreid wat het nu betekent om holebi of transgender te zijn, en we gaan daarbij geen enkel taboe uit de weg. We raken aan gevoelige thema’s zoals genderexpressie en genderidentiteit, we leggen het verschil uit tussen seksuele en romantische aantrekking en dat alles op een laagdrempelige en aangename manier.

Voorbeelden van mogelijke vormingen die Mixed aanbiedt zijn:

  • Groepsgesprekken met leerlingen over homoseksualiteit en transgenderidentiteit
  • Vormingen over holebi- of transzijn binnen het leidingsteam
  • Interactieve spelvormen rond het holebi- en transthema

Ze werken met scholen in en rond Aarschot.

Je kan hen contacteren via [email protected]

RBHLimburg

Regenbooghuis Limburg

Regenbooghuis Limburg biedt ook vormingen rond seksuele diversiteit en genderdiversiteit aan andere organisaties (scholen, woonzorgcentra,…). Hierbij bekijken we graag samen wat de noden, wensen en verwachtingen zijn.

Je kan contact met hen opnemen via [email protected].