IDAHOT 2022: GRATIS TRAININGEN

IDAHOT

In juni organiseert KLIQ vier gratis online vormingen in het kader van IDAHOT!

Deze vormingsmomenten staan open voor iedereen die zich wil bijscholen over LGBTI+ inclusie in hun professionele of vrijwilligerswerk. De focusgebieden zijn onderwijs, lokale besturen, communicatie en de gezondheidssector.

Dit unieke aanbod wordt gratis aangeboden dankzij een samenwerking met het regenbooghuis van Vlaams-Brabant, UniQue

Deel op Sociale Media

WAT IS HET?

Tijdens interactieve trainingen leer je meer over gender en seksuele diversiteit, discriminatie en bondgenootschap binnen een specifieke sector.

Elke vorming is opgebouwd vanaf de basis, zodat geen voorkennis vereist is. Je verlaat elke vorming met een brede basiskennis over gender- en seksuele diversiteit en een rugzak vol praktische tips & tricks om inclusiever te werken voor LGBTI+ personen. 

We voorzien voldoende ruimte voor ieders vragen en bezorgdheden en reflecteren samen met de andere deelnemers actief over ons werkgebied.

Deelnemers krijgen via mail een Zoom-link toegestuurd om te kunnen deelnemen. De workshops nemen minimum 2 uur en maximum 3 uur in beslag.

Omdat dit een eenmalig aanbod is, zal het helaas niet mogelijk zijn om de vorming achteraf te bekijken. Als je geïnteresseerd bent om één van onze vormingen te boeken voor je organisatie, kan je hier een kijkje nemen.

VOOR WIE?

Het focuspubliek voor dit vormingsaanbod zijn professionals en vrijwilligers, maar iedereen die interesse heeft is welkom om aan te sluiten. Er is echter slechts plaats voor 30 deelnemers. Snel zijn is dus de boodschap!

OVERZICHT

De trainingen zullen op de volgende momenten online plaatsvinden:

Woensdag 1 juni, 14:00u tot 16:00u: LGBTI+ inclusief lesgeven in het onderwijs (VOLZET)

Vrijdag 3 juni, 10:00u tot 12:30u: Genderinclusieve communicatie (VOLZET)

Woensdag 8 juni, 13:00u tot 15:00u: LGBTI+ inclusief besturen voor ambtenaren

Donderdag 9 juni, 10:00u tot 12:30u: M/V/X - Gender en geslacht in de gezondheidszorg

 

Wil je je graag inschrijven of meer weten over de inhoud van elke vorming, lees dan hieronder verder.

Onderwijs (VOLZET)

LGBTI+ inclusief lesgeven in het onderwijs (VOLZET) 

1/6/22, 14:00 - 16:00

In een school wordt seksuele en genderdiversiteit meer zichtbaar: studierichtingen die voornamelijk gekozen worden door jongens of meisjes, een leerling die zich identificeert als gender non-binair en aangesproken wil worden met een nieuwe genderneutrale naam of een jongen die aangeeft gepest te worden wegens zijn seksuele geaardheid.

Om hierop in te spelen, creëer je als leerkracht en school best een genderbewust klimaat. Maar hoe doe je dat? Hoe pak je thema’s rond seksuele en genderdiversiteit aan in jouw les?

Wat leer je in deze vorming?

  • Inzicht in het concept ‘gender’ en de link met onderwijs;
  • Reflecteren over hoe (gender)stereotypen je eigen handelen kunnen beïnvloeden;
  • Een handige methodiek om seksuele diversiteit te begrijpen en uit te leggen;
  • Praktische tips over hoe je gender- en diversiteitsbewust kan lesgeven in de basis- en secundaire school;
  • Inspiratie over hoe je een les over seksuele en genderdiversiteit kan geven;
  • Inspiratie over hoe je ook in een les wiskunde of een les L.O. genderbewust kan zijn;
  • In team nadenken over hoe je schoolbrede vraagstukken kan aanpakken:
  • Hoe kan je een LGBTI-vriendelijke school zijn?
  • Hoe kan je genderbewust zijn in je schoolreglement?
  • Hoe kan je een antwoord geven op vragen van leerlingen over seksuele en genderdiversiteit?
secundaire school

Genderinclusieve Communicatie (VOLZET)

3/6/22, 10:00 - 12:30

Mensen zijn communicatieve wezens. We communiceren niet enkel via de geschreven en gesproken taal, maar ook via afbeeldingen, lichaamshoudingen... Via communicatie geven we onze interpretatie van de wereld door aan anderen. Op die manier is het mogelijk om erkenning te geven aan diverse identiteitsaspecten zoals genderidentiteit, seksuele aantrekking, romantische aantrekking... Maar kunnen we ook mensen beschermen tegen uitsluiting.

Wat is genderinclusieve en -neutrale communicatie? Hoe kunnen we dit binnen onze sector toepassen? Wat zijn belangrijke aandachtspunten? Wat zijn eventuele valkuilen?

Doorheen de workshop gaan we samen met jullie aan de slag om een antwoord te formuleren op al deze vragen. We doen dit aan de hand van relevante, concrete voorbeelden en good practices vanuit het werkveld. Zo vertrekt ieder van jullie naar huis met een rugzak vol met tips en tricks om meer en beter genderinclusief en -neutraal te communiceren.

reporter

LGBTI+ Inclusief Besturen

8/6/22, 13:00 - 15:00

Gemeenten en lokale instellingen kunnen het verschil maken rond het welzijn van hun holebi, transgender en intersekse (LGBTI+) inwoners. Echter, beslissingen die een impact hebben op het persoonlijke leven van mensen gebeuren niet altijd zonder slag of stoot. Mensen houden zich namelijk graag vast aan het bekende, hetgeen waarmee ze vertrouwd zijn.

In deze vorming starten we met ambtenaren wegwijs te maken doorheen het doolhof van afkortingen en terminologie. Wat betekent genderidentiteit en hoe kan het verschillen van ons juridische geslacht?

Daarna zoomen we in op hoe jij LGBTI+ inclusief kan besturen. Hoe creëren we een draagvlak voor veranderingen binnen en buiten onze gemeente? Hoe gaan we om met weerstand? Hoe herkennen we onze eigen vooroordelen en bestrijden we hen? Hoe koppelen we LGBTI+ inclusie aan bredere doelstellingen omtrent duurzaamheid?

Doorheen de workshop gaan we samen met jullie actief en reflecterend aan de slag om een antwoord te formuleren op al deze vragen. Jullie verlaten de sessie met tips en tricks om een meer inclusieve gemeente te worden.

Regenboog zebrapad

M/V/X: Gender en Geslacht in de Gezondheidszorg

9/6/22, 10:00 - 12:30

Gender- en seksuele diversiteit worden steeds meer bespreekbaar in onze maatschappij. Hierdoor vinden er heel wat positieve veranderingen plaats binnen de hulpverlening met oog op inclusie. Maar deze veranderingen brengen ook heel wat extra vragen met zich mee.

In deze vorming nemen we je mee doorheen het doolhof van afkortingen en terminologieën. Wat betekent LGBTI+, wat is het verschil tussen gender en geslacht en waarom is het voor mij relevant?

Hierna word je ondergedompeld in het thema intersekse. Sommige mensen worden geboren met geslachtskenmerken die niet uitsluitend ‘mannelijk’ of ‘vrouwelijk’ zijn. Wat betekent het voor hen om op te groeien met een intersekse lichaam? Welke variaties zijn mogelijk en hoeveel komt het voor? Welke uitdagingen ervaren zij binnen de gezondheidszorg en hoe kunnen we als hulpverleners hieraan tegemoet komen?

Doorheen deze workshop gaan we samen met jullie actief en reflecterend aan de slag om een antwoord te formuleren op al deze vragen. Jullie verlaten de sessie met een rugzak vol tips en tricks om de zorgsector inclusiever te maken voor mensen met intersekse variaties.

gezondheidssector bij jeugd