IDAHOT 2023: GRATIS ONLINE VORMINGEN

IDAHOT

In mei organiseert KLIQ vijf gratis online vormingen in het kader van IDAHOT!

Deze vormingsmomenten staan open voor iedereen die wil bijleren over LGBTI+ inclusie in hun professionele of vrijwilligerswerk. De focusgebieden zijn onderwijs, lokale besturen, hulpverlening, de werkvloer en communicatie.

Dit unieke aanbod wordt gratis aangeboden dankzij een samenwerking met het regenbooghuis van Vlaams-Brabant, UniQue

Deel op Sociale Media

WAT IS HET?

Tijdens deze verschillende interactieve workshops leer je meer over gender en seksuele diversiteit, discriminatie en bondgenootschap binnen een specifieke sector. Elke vorming is opgebouwd vanaf de basis, zodat je geen voorkennis moet hebben. Je verlaat de sessie met een brede basiskennis over gender- en seksuele diversiteit en een rugzak vol praktische tips & tricks om inclusiever te werken voor LGBTI+ personen. We voorzien voldoende ruimte voor vragen en bezorgdheden en denken samen met de andere deelnemers actief na over de toepassing in je eigen werkomgeving.

De vormingen gaan online door en duren 2 uur. Als je bent ingeschreven, krijg je via mail een link om te kunnen deelnemen. Omdat dit een eenmalig aanbod is, is het helaas niet mogelijk om de vorming achteraf te bekijken. Als je interesse hebt om één van onze vormingen te boeken voor jouw organisatie, kan je hier een kijkje nemen.

VOOR WIE?

De doelgroep voor dit vormingsaanbod zijn professionals en vrijwilligers, maar iedereen die interesse heeft is welkom om aan te sluiten. Er  zijn maar 30 plaatsen dus snel zijn is de boodschap!

OVERZICHT

Woensdag 10 mei van 13u00u tot 15u00u: Samen met je leerlingen werken aan een veilige en inclusieve schoolomgeving

Donderdag 11 mei van 10u00 tot 12u00: LGBTI+ inclusief Lokaal Bestuur (VOLZET)

Vrijdag  12 mei van 13u00 tot 15u00: Genderinclusieve communicatie (VOLZET)

Maandag 15 mei, van 10u00 tot 12u00: LGBTI+ sensitieve hulpverlening (VOLZET)

Dinsdag 16 mei van 10u00 tot 12u00: LGBTI+ inclusie op de werkvloer

 

Wil je je graag inschrijven of meer weten over de inhoud van elke vorming, lees dan hieronder verder.

  Onderwijs

  Samen met je leerlingen werken aan een veilige en inclusieve schoolomgeving

  Woensdag 10/05/23, 13:00 - 15:00

  Wil je met je leerlingen werken aan een veilige en inclusieve schoolomgeving voor iedereen? Dan is een actiegroep Gender en Diversiteit iets voor jou en je school!

  Een actiegroep Gender en Diversiteit zet zich in voor de ondersteuning en acceptatie van LGBTI+ leerlingen en hun bondgenoten. Hierdoor kan je bijdragen aan een positieve sfeer en een omgeving waarin iedereen zichzelf kan zijn. Maar hoe begin je aan de opstart van zo’n actiegroep? Welke stappen moet je nemen en waar moet je rekening mee houden? Om deze vragen te beantwoorden, bieden wij een vorming aan voor leerkrachten over het opstarten van een actiegroep Gender en Diversiteit. Tijdens deze vorming leer je alles wat je moet weten om een actiegroep succesvol op te starten en te leiden.

  • waarom een actiegroep Gender en Diversiteit?
  • doelstellingen en missie
  • de belangrijkste actiepunten en activiteiten
  • hoe kan je de betrokkenheid van leerlingen en het schoolteam vergroten?

  We hopen dat je samen met ons de stap wil zetten naar een meer open en inclusieve schoolcultuur. Schrijf je vandaag nog in voor onze vorming en laat je inspireren!

  secundaire school

  LGBTI+ Inclusief Lokaal Bestuur (VOLZET)

  Donderdag 11/05/23, 10:00 - 12:00

  Gemeenten en lokale instellingen kunnen het verschil maken rond het welzijn van hun holebi, transgender en intersekse (LGBTI+) inwoners. Maar beslissingen die een impact hebben op het persoonlijke leven van mensen gebeuren niet altijd zonder slag of stoot. Mensen houden zich namelijk graag vast aan het bekende, hetgeen waarmee ze vertrouwd zijn.

  In deze vorming starten we met ambtenaren wegwijs te maken doorheen het doolhof van afkortingen en terminologie. Wat betekent genderidentiteit en hoe kan het verschillen van ons juridische geslacht? Daarna zoomen we in op hoe jij LGBTI+ inclusief kan besturen. Hoe creëren we een draagvlak voor veranderingen binnen en buiten onze gemeente? Hoe gaan we om met weerstand? Hoe herkennen we onze eigen vooroordelen en bestrijden we hen? Hoe koppelen we LGBTI+ inclusie aan bredere doelstellingen rond duurzaamheid?

  Doorheen de workshop gaan we samen actief aan de slag om een antwoord te formuleren op al deze vragen. Jullie verlaten de sessie met tips en tricks om een meer inclusieve gemeente te worden.

  Regenboog zebrapad

  Genderinclusieve Communicatie (VOLZET)

  Vrijdag 12/05/23, 13:00 – 15:00

  Mensen zijn communicatieve wezens. We communiceren niet enkel via de geschreven en gesproken taal, maar ook via afbeeldingen, lichaamshoudingen... Via communicatie geven we onze interpretatie van de wereld door aan anderen. Op die manier kunnen we erkenning geven aan verschillende identiteitsaspecten en kunnen we ook mensen beschermen tegen uitsluiting. Maar wat is genderinclusieve en -neutrale communicatie? Hoe kunnen we dit binnen onze sector toepassen? Wat zijn belangrijke aandachtspunten? Wat zijn eventuele valkuilen?

  Doorheen de workshop gaan we samen met jullie aan de slag om een antwoord te formuleren op al deze vragen. We doen dit aan de hand van relevante, concrete voorbeelden en good practices vanuit het werkveld. Zo vertrekt ieder van jullie naar huis met een rugzak vol met tips en tricks om meer en beter genderinclusief en -neutraal te communiceren.

  reporter

  LGBTI+ sensitieve hulpverlening (VOLZET)

  Maandag 15/05/23, 10:00 - 12:00

  LGBTI+ personen ervaren verschillende drempels wanneer ze hulp zoeken voor hun mentale of fysieke gezondheid. Pas wanneer men oog heeft voor de specifieke kwetsbaarheden, noden en behoeften van deze mensen en wanneer men aandacht heeft voor de andere identiteitsaspecten binnen deze groep, is het mogelijk om een gelijke toegang te creëren voor elke (toekomstige) cliënt.

  Tijdens deze interactieve workshop leer je allereerst de basis over gender en seksuele diversiteit, identiteit en discriminatie en leren we onze eigen onbewuste vooroordelen herkennen en bestrijden. Daarna gaan we verder in op de specifieke situatie van LGBTI+ personen, met extra focus op trans en non-binaire personen. Wat zijn hun specifieke kwetsbaarheden? Hoe ondersteun ik mensen in een transitieproces? Hoe kunnen wij als hulpverlener op de behoeften en noden van de doelgroep inspelen? Doorheen de vorming gaan we samen met jullie aan de slag om een antwoord te formuleren op al deze vragen

  gezondheidssector bij jeugd

  LGBTI+ inclusie op de werkvloer

  Dinsdag 16/05/23, 10:00 - 12:00

  Een groot deel van ons leven speelt zich af op de werkvloer. Het is een plaats waar we contact hebben met klanten, partners en collega’s. Ons privéleven komt hier ook aan bod maar toch voelen heel wat LGBTI+ personen dat ze hier niet altijd open over kunnen zijn. Ze geven aan dat ze te maken krijgen met directe en indirecte discriminatie op de werkvloer, met zogenaamde “onschuldige” mopjes, bij het gebruik van sanitaire voorzieningen...

  Hoe kan je bijdragen aan een LGBTI+ inclusieve werkcultuur? Hoe kunnen we LGBTI+ personen ondersteunen op de werkvloer als bondgenoot? Wat zijn de noden en behoeften van LGBTI+ werknemers binnen onze organisatie en hoe vertalen we deze naar inclusieve personeelspraktijken? Om een antwoord te kunnen formuleren op deze vragen, nemen we onze eigen taal en referentiekaders onder de loep en definiëren we samen praktische tips en tricks die we kunnen toepassen in de werkomgeving.

  werkende mensen