Voornaamwoorden

Voornaamwoorden zijn woorden die naar iets of iemand verwijzen. Vaak denken we daar niet bij na. Op basis van iemands kledij, kapsel, naam of stem veronderstellen we meteen welke genderidentiteit die persoon heeft en gebruiken we de voornaamwoorden die daar -volgens ons- bij horen.  

We delen de maatschappij daardoor ook onbewust op taalkundig vlak op in twee mogelijkheden: man of vrouw. Om naar mannen te verwijzen gebruikt men hij/hem/zijn, voor vrouwen is er zij/haar/haar.  

Toch bestaat er nog een derde, genderneutrale optie om te verwijzen naar niet-binaire mensen. Dat zijn mensen die zich niet herkennen in de traditionele man/vrouw-opdeling. Om naar hen te verwijzen gebruikt men die/hen/hun.  

  • Vraag nieuwe collega’s hoe ze willen aangesproken worden. 

  • Geef iedereen de kans om via een herbruikbare button aan te geven welke voornaamwoorden die graag gebruikt: zij/haar, hij/zijn of die/hun.  

  • Ook in de e-mailhandtekening van je medewerkers kan je aangeven welke voornaamwoorden je medewerkers verkiezen. Op die manier geef je aan dat het gebruik van voornaamwoorden niet altijd even vanzelfsprekend is. 

die/hun

Die/hun

Een genderneutrale optie om te verwijzen naar mensen die geen mannelijke of vrouwelijke voornaamwoorden gebruiken, is die/hen/hun.

zij/haar

Zij/haar

Mensen die zich als vrouw identificeren gebruiken de voornaamwoorden zij/haar.

hij/zijn

Hij/zijn

Mensen die zich als man identificeren gebruiken de voornaamwoorden hij/zijn.

maak de KLIQ

Als werkgever kan je van alles doen om ervoor te zorgen dat jouw LGBTI-werknemers én -bezoekers zich goed voelen op jouw werkvloer. KLIQ zet hieronder vijf basisstappen voor ...