Solidariteit met LGBTI+ personen in het buitenland is cruciaal. Werk je in de ontwikkelingssamenwerking of de asielsector, dan ben je hier op de juiste plek.

Internationaal gezien is ons land een van de koplopers als het gaat over LGBTI+ rechten. Deze bevoorrechte positie laat ons toe om ook verder dan de eigen landsgrenzen te kijken. Wereldwijd zitten LGBTI+ personen in enorm uiteenlopende contexten en te vaak hebben ze geen toegang tot basisrechten, politieke inspraak en/of financiële middelen. Daarom zetten çavaria en KLIQ zich in om actoren in het Belgisch buitenlands beleid, ontwikkelingsngo's, ambassades en de asielsector te informeren, sensibiliseren en mobiliseren over gender- en seksuele diversiteit binnen internationale dynamieken.

Lees hier meer over het internationale werk van çavaria.

Een op maat gemaakte vorming kan alvast een eerste waardevolle stap in de goede richting zijn. 

Bekijk hieronder mogelijke thema's die tijdens zo'n vorming aan bod kunnen komen.

PRAKTISCHE INFORMATIE

DUUR?

Elke vorming wordt op maat gemaakt. De duur van de vorming wordt dus ook in samenspraak beslist.

Gemiddeld duren vormingen 2 à 3 uur. Hou er rekening mee dat elk thema gemiddeld 1 uur in beslag neemt.

PRIJS?

Om elke organisatie de kans te geven om te werken aan LGBTI+ inclusie hanteert KLIQ een gedifferentieerd prijsbeleid. Dankzij de bijdrages van grote, winstgevende bedrijven kunnen zo ook kleinere werkplaatsen onze vormingen aanvragen.

ONLINE?

Elke vorming kan ook online georganiseerd worden. Via digitale werkvormen en methodieken slagen we er steeds in om ook online sessies interactief en inspirerend te houden.

AANTAL DEELNEMERS?

  Fysiek Online
Interactieve workshop Max. 20 personen Max. 30 personen
Lezing (met Q&A) Onbeperkt Onbeperkt