KLIQ: Vorming en begeleiding rond gender- en seksuele diversiteit

KLIQ

Ontstaan

Çavaria, de belangenverdediger voor holebi's, transgender en intersekse personen geeft al sinds 2002 vormingen binnen de onderwijssector rond thema's seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Oorspronkelijk werden vooral vormingen gegeven aan leerlingen in klassen, en aan leerkrachten door middel van studiedagen. Hiernaast werd educatief materiaal ontwikkeld en vele infovragen uit het onderwijsveld beantwoord.

Gaandeweg focuste de werking zich meer en meer op het onderwijssysteem zelf. De rol van schooldirecties en leerkrachten, de lerarenopleiding, de CLB’s en pedagogische begeleidingsdiensten, de uitgeverijen, die is cruciaal. Om structurele en duurzame verandering door te voeren, moet je het systeem veranderen. 

Sporadisch werd ook ingegaan op vragen van andere sectoren. De vraag van andere maatschappelijke sectoren oversteeg echter de capaciteit van çavaria. Herhaaldelijk werden pogingen gedaan om een werking en aanbod uit te bouwen en hier financiële ondersteuning voor te vinden.

Vanuit çavaria worden sensibiliserende acties en campagnes opgezet om sectoren te informeren, te sensibiliseren en warm te maken om te werken rond onze thema's. Om effectief aan de slag te gaan met die thema's: daarvoor werd KLIQ uiteindelijk in het leven geroepen. Als aparte vzw, maar als structureel onderdeel van een sterk LGBTI-consortium:

  • Çavaria, de belangenverdediger van LGBTI+ mensen en koepel van LGBTI+ organisaties
  • Lumi, de hulp- en informatielijn over gender- en seksuele voorkeur
  • KLIQ, vorming en begeleiding over gender- en seksuele diversiteit
  • ZIZO, online magazine rond gender- en seksuele diversiteit

KLIQ voorziet een professioneel en uitgebreid vormings- en begeleidingsaanbod om ook in de praktijk werk te maken van gender- en seksuele diversiteit. In verschillende sectoren met een focus op werkvloer, welzijn en onderwijs om zo een brede maatschappelijke verandering te realiseren. 


Maak de KLIQ

Hoe kan je als school toegankelijk zijn voor holebi, transgender en intersekse leerlingen? Hoe kan je als organisatie LGBTI+ personen ondersteunen op de werkvloer? Wat zijn de voordelen voor de werkgever en -werknemers om op seksuele en genderdiversiteit in te zetten? Hoe organiseer je als bedrijf een inclusieve selectieprocedure met oog voor gender- en seksuele diversiteit? Wat is genderinclusieve en -neutrale communicatie en hoe kan je het binnen je organisatie toepassen? 

Op al deze vragen, biedt KLIQ een antwoord.