Waarom genderstereotypen en seksuele diversiteit bespreekbaar maken in de klas?

De lagere school is een plek waar kinderen gevormd worden met indrukken en denkbeelden die een basis vormen voor de rest van hun leven. Kinderen die op jonge leeftijd leren respect te hebben voor elkaar voor anderen en anders zijn nemen dit sneller mee als ze ouder worden. Door op een jonge leeftijd met kinderen te werken rondom thema’s als diversiteit, genderstereotypen en seksuele oriëntatie leren ze dat dit alledaagse zaken zijn in hun omgeving en de samenleving.

Zin om zelf aan de slag te gaan? Hieronder kan je heel wat methodieken terugvinden voor elke leeftijdscategorie. 

Veel plezier!