paars op school

Leerling met paarse jas op de fiets in de stad in de schemering

Wat is Paars?

Paars is een campagne georganiseerd door Wel Jong die oproept om op 17 mei, de internationale dag tegen homo- en transfobie, de kleur paars te dragen om zo te tonen dat iedereen erbij hoort en zichzelf mag zijn. De kleur PAARS komt uit de regenboogvlag en symboliseert kracht en moed die je nodig hebt om op te komen voor jezelf en te zijn wie je bent.
Heel wat scholen en jeugdwerkorganisaties doen jaarlijks mee met de actie paars en organiseren naast het dragen van paarse kleding ook activiteiten die aandacht vragen voor de acceptatie van LGBTI+ personen. Op deze pagina focussen wij ons op de onderwijscontext.
Meer informatie terugvinden op de website van Paars

Waarom?

Allereerst kan Paars helpen om een cultuur van respect, inclusie en acceptatie te bevorderen. Dit kan bijdragen aan het verminderen van discriminatie, pesten en uitsluiting op basis van seksuele oriëntatie of genderidentiteit en kan de fysieke en mentale gezondheid van leerlingen verbeteren. Daarnaast kan de actie Paars helpen om een gemeenschappelijk doel te creëren en de schoolgemeenschap samen te brengen, wat kan bijdragen aan een positieve en ondersteunende sfeer op school. Bovendien kan de actie bijdragen aan de ontwikkeling van belangrijke sociale en emotionele vaardigheden, zoals empathie en respect voor diversiteit, wat kan bijdragen aan de persoonlijke groei van leerlingen en hen voorbereiden op de complexe en diverse samenleving waarin we leven.

  De weken voor paars

  Om er voor te zorgen dat de campagne Paars een succesvolle dag wordt zorg je als school best voor de inhoudelijke omkadering. Door dit in de weken voor 17 mei te organiseren zorg je voor meer gedragenheid en context over de actie.

  Communicatie

  Je kan de actie Paars proactief promoten onder de leerlingen, ouders en medewerkers van de school. Dit kan bijvoorbeeld via nieuwsbrieven, posters en sociale media. Hierdoor kan je het belang en het doel van de actie toelichten en de visie/beleid van de school daar aan koppelen. Als er linken zijn met het pedagogisch project van de school kan je daar ook naar verwijzen.
  TIP: voorzie een contactpersoon binnen het schoolteam waar ouder(s) en of verzorgers bij terecht kunnen voor vragen.

  Aandacht in de lessen

  Gebruik de weken voor paars om extra informatie en duiding geven in de lessen. De klassentitularissen kunnen met de klas nadenken over de invulling van 17 mei en extra informatie geven waarom de school deze actie organiseert. Op die manier kan je eventuele vragen van leerlingen op voorhand al beantwoorden.
  TIP: Denk samen met de leerlingen na over hoe ze er samen voor kunnen zorgen dat de actiedag een veilige dag is voor alle leerlingen.

  Leg linken met andere thema’s

  Paars kan ook een aanleiding zijn om linken te leggen met andere diversiteitsthema’s die leven in de school. Betrek leerlingen en personeel om initiatieven rond diversiteit te bevorderen bijvoorbeeld door het opzetten van een werkgroep diversiteit en inclusie die heel het jaar door verschillende thema’s kan uitlichten op school.

  Op de website van de actie paars kan je heel wat ideeën terugvinden die je tijdens de dag kan organiseren samen met de leerlingen. https://www.paars.today/onderwijsgids-inspiratie-paarsacties/
  Als er een leerlingenraad actief is op school, betrek hen dan bij het organiseren van de activiteiten om de gedragenheid te vergroten.

  Voorzie een aanspreekpunt bij vragen en/of problemen

  Het is een goed idee om een aanspreekpunt aan te wijzen die tijdens de dag beschikbaar is voor vragen en/of mogelijke problemen. Zo kunnen ouder(s) en of verzorger(s) doorverwezen worden naar het aanspreekpunt bij vragen, of als problemen zijn. Dit aanspreekpunt hoeft geen expert te zijn over alle gender en LGBTI+ thema’s maar het kan wel helpen als er achtergrondinformatie beschikbaar is over waarom de school meedoet aan de actie.

  Aandacht voor veiligheid (safe(r) space)  van LGBTI+ leerlingen

  Bijna altijd verlopen de activiteiten tijdens Paars goed, maar soms kan het toch spannend worden. We weten dan heel wat LGBTI+ leerlingen zich niet altijd veilig voelen op school, daarom is het op deze dag extra belangrijk om in te zetten veiligheid en wederzijds respect. Wil je meer weten over het schooklimaat? Bekijk dan de resultaten van de LGBTI+ schoolklimaat enquete.
  Als er in de voorbereidende fase in de verschillende klassen al nagedacht is over hoe de actie in alle veiligheid door kan gaan gebruik je die input en communiceer die duidelijk tijdens de dag. Je kan ook verwijzen naar het schoolreglement en/of anti- pest protocol. Communiceer ook duidelijk waar leerlingen naar toe kunnen gaan moest het toch eens mislopen.

  Vier de successen

  De schoolleiding kan de leerlingen, medewerkers en ouders bedanken voor hun deelname en steun aan de actie Paars. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren via nieuwsbrieven en/of sociale media. Het benadrukken van de impact van de actie Paars en het belang van inclusie en respect voor diversiteit kan helpen om het momentum vast te houden en de betrokkenheid te vergroten.

  Paars als startpunt

  De actie kan ook een startpunt zijn om verdere initiatieven over diversiteit en LGBTI+ inclusie verder in te bedden in het schoolbeleid.
  Neem de tijd om de actie Paars te evalueren. Wat verliep er goed? Waar zijn verbeterpunten? Was er weerstand, en zo ja, wat was de reden hiervan?
  Je kan via deze pagina over inclusief schoolbeleid meer concrete tips vinden.

  Extra begeleiding nodig?

  Je kan een beroep doen op KLIQ om te werken aan een LGBTI+ inclusief schooklimaat. KLIQ is het training- en vormingscentrum van çavaria. Wil je meer weten over wat KLIQ voor je school kan betekenen? Neem dan onze onderwijsbrochure eens door.