Trans@school

De brochure Trans*@school is specifiek gemaakt voor leerkrachten en biedt antwoorden op de eerste vragen over transgender leerlingen waar je als school mee kan zitten. Elke leerling is natuurlijk anders en dat geldt evengoed voor elke transgender leerling. Deze publicatie geeft antwoorden op enkele vaakgestelde vragen.