Waarover gaat deze vorming?

We verlangen er allemaal naar: gezien worden, waardering en begrip krijgen. Het is een van onze basisbehoeftes. Het krijgen van oprechte waardering kan teamleden echt motiveren en gelukkig maken. Het stimuleert hen om hun best te doen en nieuwe uitdagingen aan te gaan. We willen immers allemaal voelen dat we van belang zijn. Medewerkers die geen waardering ontvangen raken gedemotiveerd en gefrustreerd. Dat is jammer, want er zijn voldoende manieren om waardering te tonen. Iedereen vindt het leuk om een compliment te ontvangen. Dat is dan ook een waardevolle manier van waardering.

Praktische informatie:

Duur

Bespreekbaar (meestal 2 à 3 uur)

Max. aantal deelnemers

Bespreekbaar (meestal max 20)

Deze workshop wordt gegeven in samenwerking met werkgroep ça va van çavaria.