Een infographic in de vorm van een weg die laat zien hoe inclusief je organisatie of bedrijf is. De poster toont de weg vanuit twee verschillende perspectieven: enerzijds door de ogen van de HR manager, anderzijds door de ogen van de LGBTI+-werkzoekende. De weg toont op welke punten je je als werkgever kunt focussen en hoe je als werknemer een inclusieve werkplek kan herkennen.

Beide kanten van de weg vullen elkaar aan en benadrukken de wederzijdse verantwoordingsplicht van zowel werkgever als werknemer bij het creëren van een volledig inclusieve organisatie voor iedereen.