Waarover gaat deze vorming?

Wat is armoede en sociale uitsluiting? Wat zijn de factoren die armoede versterken? Hoe kunnen we armoede erkennen in onze organisatie ? Wat doe je al en wat kan je nog doen ? Al deze vragen en uitdagingen komen aan bod in deze interactieve workshop. 

Deze vorming kan het beginpunt vormen voor een duurzaam inclusietraject met Werkgroep Kansarmoede. Meer info over trajecten vind je hier.

Praktische informatie:

Duur

Bespreekbaar (meestal 2 à 3 uur)

Max. aantal deelnemers

Bespreekbaar (meestal max 20)

Deze workshop wordt gegeven in samenwerking met Werkgroep Kansarmoede van çavaria.