Boek een vorming via onze partner:

Rainbow Ambassadors

De Rainbow Ambassadors zijn een groep geëngageerde vrijwilligers die zich inzetten om een LGBTQI+ beleid in de professionele seniorenzorg en mantelzorg te bevorderen. Ze organiseren infosessies en vormingen voor zorgprofessionals en studenten zorg- en verpleegkunde.

Rainbow Ambassadors

Waarom?

In de ouderenzorg en in de welzijnssector is er nog amper aandacht voor LGBTQI+ senioren.

De RainbowAmbassadors pleiten voor een adequaat aanbod en een zorgpakket op maat,  zorgvuldig afgestemd op diverse achtergronden, culturen, religies, gewoonten, gebruiken, identiteiten en voorkeuren.

Via aangepaste opleidingen kunnen professionals leren openstaan voor de specifieke behoeften van LGBTQI+ senioren. Ook op oudere leeftijd is het gewoon om lesbisch, homo, biseksueel of transgender te zijn. Ouderen moeten op latere leeftijd toch niet opnieuw de kast in? De RainbowAmbassadors kunnen voor een aangepaste vorming zorgen.

De Rainbow Ambassadors zelf aan het woord: