Hoe ondersteun je LGBTI+ personen bij hun hulpvragen? 

Heel wat hulpverleners geven aan op zoek te zijn naar meer kennis en expertise om personen die holebi, transgender of intersekse zijn (LGBTI+ personen) te ondersteunen. Ze willen bijvoorbeeld weten hoe ze handelingsverlegenheid kunnen overkomen. Ze kunnen daarmee een groot verschil maken. LGBTI+ personen ervaren de algemene hulpverlening en zorg immers nog vaak als niet toegankelijk of niet inclusief. Daarom zoeken ze soms geen hulp of kunnen ze niet de juiste ondersteuning krijgen.  

Op deze webpagina bieden we ondersteuning aan hulpverleners. Met dit aanbod kunnen jij en je organisatie nog inclusiever werken en de drempel voor LGBTI+ personen verder verlagen.

Waarom een specifiek aanbod nodig is

De voorbije decennia verhoogde de maatschappelijke aanvaarding van LGBTI+ personen en werden rechten en gelijke kansen versterkt. Toch lijkt het mentaal welbevinden van de doelgroep niet te stijgen. LGBTI+ personen hebben nog altijd een sterk verhoogd risico op een lager mentaal welbevinden dan de algemene bevolking. 

 

 

 

campagnebeeld we care

Mentale en fysieke gezondheid

Er is vaak een wisselwerking tussen mentale en fysieke gezondheid. Een lagere mentale gezondheid kan soms leiden tot risicogedrag met gevolgen voor de fysieke gezondheid en een slechtere fysieke gezondheid kan leiden tot een lager mentaal welbevinden. Het mentale, sociale en fysieke welzijn van LGBTI+ personen versterken, blijft daarom een belangrijke uitdaging! 

Het Europese project Health4LGBTI toonde in verschillende Europese landen en regio’s, waaronder Vlaanderen, aan dat hulpverleners hierin een belangrijke rol spelen: 

  • De bestaande algemene hulpverlening wordt nog vaak als niet toegankelijk en niet inclusief ervaren. Dit leidt er toe dat er geen hulp wordt gezocht of niet de juiste ondersteuning wordt gegeven. Voor LGBTI-personen is het belangrijk om zeker te weten dat ze expliciet welkom zijn.
  • Hulpverleners geven aan niet de juiste kennis en expertise te bezitten en handelingsverlegenheid te hebben. Ze vragen hier ondersteuning voor. 
  • Er is een zeer beperkt aanbod aan doelgroepgerichte hulpverlening. Bv. personen die transgender zijn of kinderen met gendervariante gevoelens staan op lange wachtlijsten voor een gesprek met gespecialiseerde diensten.  

In het brede welzijns- en gezondheidszorgveld zijn er vele hulpverleners en organisaties die er samen met KLIQ en çavaria werk van willen maken om de hulpverlening zo toegankelijk en inclusief mogelijk te maken voor LGBTI+ personen.

Dit pakket helpt je hiermee op weg: