Opgroeien is voor niemand een eenvoudig proces. Deze periode kenmerkt zich door zoeken, botsen, vallen en weer opstaan, zowel voor de jongere zelf als voor hun directe omgeving. 

Wanneer een kind het gevoel heeft 'anders' te zijn dan de andere kinderen, gaat dit meestal gepaard met extra gevoelens van onzekerheid, zeker wanneer het gaat over gender- of seksuele identiteit. Ouders en voogden willen het beste voor hun kind, maar weten niet wat dat is. Hulpverleners of leerkrachten weten soms niet goed hoe om te gaan met de vragen en verlangens van deze jongeren. En bovenal voelen deze jongeren zich vaak onbegrepen of onveilig bij hun leeftijdsgenoten en zoeken ze naar lotgenoten.

Vanaf wanneer is het normaal voor een jongere om zich te identificeren als transgender? Hoe ondersteun ik ouders met een non-binair kind? Welk advies geef ik aan een jongere die uit de kast wil komen? We gaan samen met jullie op zoek naar antwoorden op deze vragen en nog vele anderen.