Waarom een vorming in de lerarenopleiding?

In de lerarenopleiding wordt sterk ingezet op toekomstige uitdagingen in het onderwijs. Omgaan met diversiteit is daar één van. Als toekomstig leerkracht is het belangrijk om inzicht te verwerven in gender en seksuele diversiteit. Maar bovenal moet er de ‘goesting’ zijn om aan de slag te gaan met deze thema’s. Onze vormingen kunnen je hiervoor inspireren en ondersteunen.  

Welke vormingen kan je volgen in de lerarenopleiding? 

Ook voor de lerarenopleiding maken we graag een vorming op maat van jouw opleidingsonderdeel. We ontwerpen dan een vorming in overleg en in overeenstemming met jouw vraag. Deze vorming kan breed ingevuld worden. Onze expertise ligt in diversiteit in het algemeen, gender en seksuele diversiteit, intersectioneel denken (kruispuntdenken), een LGBTI-positief schoolklimaat en schoolbeleid,… Je kan ook een bestaande vorming uit ons aanbod kiezen. Alle vormingen voor het onderwijs kan je ook verkrijgen in de lerarenopleiding kleuter-, lager- en secundair onderwijs.  

Praktische informatie 

Doelgroep  

studenten lerarenopleiding 

Duur  

min. 2 uur 

Max. aantal deelnemers 

onbeperkt 

Voorzieningen 

Ruim lokaal met internettoegang, computer en beamer.