Wat zijn de specifieke kwetsbaarheden van trans personen?  Welke drempels ervaren LGBTI-personen bij de toegang tot en de doorstroom van de hulpverlening? Ontdek hier concrete tips hoe je als hulpverlener toegankelijke dienstverlening kan voorzien.