Het onderwijsteam van KLIQ is gespecialiseerd in gender en seksuele diversiteit in het onderwijs.

  Leerkrachten vinden het thema gender en seksuele diversiteit vaak een leuk en boeiend thema om mee aan de slag te gaan. Alleen, hoe begin je aan een les over het LGBTI+ thema*? En waarom is het belangrijk om genderbewust les te geven? En hoe krijg je dat diversiteitsbeleid dat al een tijdje door je hoofd spookt op papier? Team onderwijs van KliQ staat klaar om je te ondersteunen.

  Wie kan er bij ons terecht?

  • Kleuter-, lager- en secundaire scholen
  • Lerarenopleidingen
  • CLB’s en pedagogische begeleidingsdiensten
  • ...

   

   Waarvoor kan je bij ons aankloppen?

   • Vormingen op maat
   • Specifieke begeleiding
   • Schoolinclusieve trajecten

   Waarom werken aan het thema seksuele en genderdiversiteit?

   We zijn het er allemaal over eens: het welbevinden van leerlingen komt een schoolloopbaan ten goede. Maar wat als het welbevinden van een leerling laag is omwille van zijn/haar/hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit? Drie tot acht procent van de bevolking is LGBTI+. Dat betekent dat dus ook heel wat van je leerlingen, hun ouders en het schoolpersoneel tot die doelgroep behoren.

   Leerkrachten, directies en CLB-medewerkers kunnen een grote rol spelen in het doorbreken van genderstereotypen en het bespreekbaar maken van seksuele diversiteit. Dat zaadje plant je best al vroeg. Al in de kleuterklas kan je werken aan een positief klimaat met (seksuele) diversiteit als uitgangspunt. Dit werpt alleen maar mooie vruchten af tegen de tijd dat een jongere de middelbare school binnenstapt. Als school kan je dus een reëel verschil maken. 

   Heel wat jongeren in het secundair onderwijs hebben vragen over de seksuele oriëntatie en de genderidentiteit. Op school kunnen ze daar niet altijd open over praten. 41% van de Vlaamse scholieren geeft aan zich op school onveilig te voelen over zijn/haar/hun seksuele oriëntatie (çavaria, 2017). Inzetten op een genderbewust en LGBTI+ positief klimaat kan het veiligheidsgevoel ten goede komen. Hoe meer kennis er immers leeft over seksuele en genderdiversiteit, hoe toleranter jongeren hier tegenover staan. Dit komt alle leerlingen ten goede. Want werken aan een genderbewust klimaat, is werken aan een diversiteitsbewust klimaat.

   Leerling met paarse jas op de fiets in de stad in de schemering

   Paars is een campagne georganiseerd door Wel Jong die oproept om op 17 mei, de internationale dag tegen homo- en transfobie, de kleur paars te dragen om zo te tonen dat ...

   leerlingen in hal van school
   Wat doe je als een leerling het scheldwoord janet gebruikt? Janet is een van de meest gebruikte scheldwoorden onder jongeren. Veel jongeren ...
   Nieuwsberichten over geweld kunnen heftige reacties uitlokken in je klas. Het is dan een goed idee om tijdens je les ruimte te maken om hierover te praten. Maar hoe kan je het gesprek aangaan zonder dat emoties de overhand nemen en zorg je ervoor dat alle leerlingen zich veilig voelen?
   Hoe behandel ik nieuwsberichten over geweld naar LGBTI+ personen in mijn klas?

   ONZE METHODIEKEN

   Meer en meer scholen besteden aandacht aan het LGBTI (Lesbisch, Gay, Biseksueel, Transgender en Intersekse) thema. Soms zijn deze thema's niet verankerd binnen het ...